Pohdin tässä blogikirjoituksessa, mitkä ovat koiran 10 tärkeintä perustaitoa rally-tokon alokasluokkaa varten. Ohjaajaltakin toki vaaditaan osaamista, kuten rally-tokon kilpailusääntöjen, kylttisuoritusten ja suorituspaikkojen tuntemista, mutta en kirjoita tässä niistä enempää. Löydät kaikki alokasluokan kylttitehtävät Rally-Tokoyhdistyksen sivuilta. Myös kilpailusäännöt löytyvät yhdistyksen sivuilta.

Olen kilpaillut seitsemän pitkäkarvaisen collien kanssa rally-tokossa ja niistä yhden kanssa aina rally-tokovalioksi asti (FI RTVA Ruffenuff Peppermint Twist). Tiedän siis kokemuksesta, että ylempien luokkien perustaitoja kannattaa alkaa rakentamaan jo treenauksen alkuvaiheessa. Rally-tokossa vaadittavat taidot voi ajatella pyramidina, jonka huipulla on mestariluokka ja pohjakerroksessa ovat alokasluokan taidot. Koko rakennelma romahtaa ilman vahvaa pohjakerrosta, jota vahvistetaan läpi koiran harrastusuran.

Mitä alokasluokan perustaidot ovat?

Ensikertalaisen voi olla vaikea hahmottaa, mistä osaamisesta rally-tokon alokasluokan kilpailusuoritus rakentuu. Alokasluokkaan kuuluu lähdön ja maalin lisäksi 32 erilaista kylttitehtävää, jotka ovat käännöksiä, pujotteluja ja pysäyttäviä tehtäviä. Kilpailuihin tuomari suunnittelee näistä 10-15 kylttitehtävän sisältävän radan, joka voi sisältää kuusi pysäyttävää tehtävää.

Mitä koiran sitten pitää käytännössä osata, jotta sen kanssa voi osallistua rally-tokon alokasluokan kilpailuihin? Alokasluokan kylttiviidakko 32 tehtäväkyltteineen voi ensi alkuun tuntua suurelta, mutta kaikki niiden suorittamiseen vaadittavat taidot kiteytyvät koiran osalta 10 perustaitoon.

Nämä koiran 10 perustaitoa ovat:

 1. Perusasento vasemmalla puolella
 2. Keskittyminen lähtökyltillä
 3. Seuraaminen vasemmalla puolella
 4. Käännökset ja vauhdinmuutokset seuraten
 5. Merkkikartioiden kierto seuraten
 6. Eri asennonvaihdot (istu, maahan, seiso)
 7. Ohjaajan eteen istuminen
 8. Ohjaajan ympäri kiertäminen
 9. Häiriöt ja palkattomuus
 10. Maalikyltin ohittaminen

Yllä listatut asiat rakentavat koiran rally-tokotaitojen pyramidin pohjakerroksen. Koirakko on kilpailuvalmis alokasluokkaan, kun koira on vähintään 10 kuukauden ikäinen, osaa listatut perustaidot, ohjaaja tuntee alokasluokan kyltit ja säännöt ja koirakko osaa suorittaa 10-15 kylttitehtävän pituista rataa. Avaan koiran perustaitoja seuraavaksi kohta kohdalta otsikoittain.

Pitkäkarvainen collie Fiona istuu perusasennossa ohjaajan vasemmalla puolella. Kuva: Timo Heino.

1. Perusasento vasemmalla puolella

Aivan ensimmäiseksi koiran pitää osata siirtyä perusasentoon. Perusasennossa koira istuu ohjaajan vasemmalla puolella rintamasuunta samaan suuntaan ohjaajan kanssa. Moni alokasluokan tehtäväkyltti sisältää perusasennossa istumisen. Siitä kannattaa opettaa koiralle alusta alkaen vahva ja tehdä perusasentopaikasta koiralle erittäin mieleinen.

Alokasluokassa koiran voi ohjata perusasentoon käsiavulla, mutta ilman makupalalla houkuttelua. Makupaloja ei saa käyttää kilpailukehässä, mutta kehuminen on sallittua. Alokasluokan kilpailusuoritus tehdään aina koira kytkettynä. Hihnankäyttöä on hyvä harjoitella, jottei hihna häiritse koiraa eikä ohjaajaa. Koiran pitää osata siirtyä perusasentoon suoraan seuraamisesta, ohjaajan edestä istumisasennosta ja oikealta puolelta ohjaajan selän takaa.

2. Keskittyminen lähtökyltillä

Rally-tokon ratasuoritus alkaa kaikissa luokissa lähtökyltiltä, joten sen harjoitteluun kannattaa panostaa. Et tarvitse harjoitteluun omia rally-tokokylttitelineitä, vaan voit käyttää harjoittelussa asemerkiksi A4-kokoista tyhjää kansiota. Koiran pitää tottua siihen, että radalla tulee vastaan erinäköisiä kylttitelineitä ja merkkikartioita, eikä sen tarvitse huomioida niitä. Ohjaaja pitää huolen siitä, että kyltit suoritetaan teknisesti oikein.

Opeta koira skarppaamaan ja keskittymään lähtökyltillä. Asetu harjoitellessasi lähtökyltillä oikealle suorituspaikalle eli noin 50 cm päähän kyltistä ja noin 45 asteen kulmaan etuvasemmalle kylttiin nähden. Pyydä koira istumaan perusasentoon ja palkkaa koira kontaktista. Lähtökyltillä koira istuu aina ohjaajan vasemmalla puolella. Palkkaa koira vaihtelevasti lähtökyltillä ja siitä heti liikkeellelähdön jälkeen.

Harjoittele lähtökyltillä tuomarille vastaamista. Radan aluksi tuomari kysyy, onko ohjaaja valmis ja antaa lähtöluvan (ole hyvä), kun ohjaaja on vastannut myöntävästi suullisesti tai nyökäten. Asetu perusasentoon kyltille, pyydä koira kontaktiin, katso kuvitteellisen tuomarin suuntaan ja vastaa esimerkiksi “kyllä” tai “valmis” ja palkkaa koira kontaktista.

3. Seuraaminen vasemmalla puolella

Alokasluokan ratasuoritus on melko lyhyt ja se tehdään koira kytkettynä löysällä hihnalla, yksi koirakko kerrallaan. Ohjaajan vasemmalla puolella seuraaminen on tärkeä osa suoritusta. Onhan koko rally-toko lajina erilaisia kylttitehtäviä seuraamisen yhteydessä tai seuraten. Vahva seuraaminen ja oikea seuraamispaikka helpottavat kylttisuorituksia huomattavasti, tekevät ratasuorituksesta sujuvan ja vaikuttavat kokonaisarvosteluun.

Alokasluokassa koiran tulee seurata enintään 50 cm säteellä ohjaajasta löysällä hihnalla, eikä se saa tehdä ylimääräisiä istumisia tai muita liikkeitä kesken seuraamisen. Koiralta ei vaadita seuraamisessa katsekontaktia. Koiran on osattava hakeutua ja pitää seuraamispaikka ohjaajan liikesuunnasta ja liikerytmistä riippumatta. Seuraamisen tulee olla iloista ja sujuvaa, eikä koira saisi itsenäisesti vaihtaa puolta, jätättää tai seilata ohjaajan tiellä. Koira on hyvä opettaa alusta asti seuraamaan ja työskentelemään ääntelemättä.

Pitkäkarvainen collie Fiona seuraa avoimen luokan radalla ilman hihnaa. Kuva: Timo Heino.

4. Käännökset ja vauhdinmuutokset seuraten

Alokasluokan käännöksiin sisältyy molempiin suuntiin tehtynä käännös, 270 asteen käännös, täyskäännös, vasen täyskäännös ja 360 asteen käännökset. Alokasluokassa käännökset saa tehdä muita luokkia laajempina ja ottaa sivuaskeleen etuviistoon. Tee koiran kanssa jo alusta alkaen takaosan käyttöharjoituksia, jotta se oppii tekemään käännökset takaosaansa käyttäen.

Vauhdinmuutostehtävissä koiran täytyy seurata vasemmalla puolella niin, että se säilyttää rintamasuuntansa ohjaajan rintamasuunnan mukaisena normaalissa kävelyvauhdissa, juosten ja hitaasti etenemällä. Koiran ja ohjaajan vauhdin tulee pysyä yllä läpi tehtävän ja eri suoritusvauhtien tulee erottua selvästi toisistaan.

5. Merkkikartioiden kierto seuraten

Seuraamista tarvitaan myös tehtävissä, joissa pujotellaan tai kierretään merkkikartioita seuraten. Pujottelutehtäviä ovat kolmen merkin spiraali oikealle ja vasemmalle sekä neljän merkin pujottelu yhteen suuntaan ja edestakaisin. Kahdeksikko on kylttitehtävä, joka valmistelee koiraa avoimen luokan houkutusta varten. Siinä koirakko kiertää kahdeksikon kahden merkin ympäri. Koiran näkökulmasta nämä kaikki ovat seuraamistehtäviä, eikä sen tarvitse huomioida merkkikartioita.

Pujottelutehtävät onnistuvat parhaiten, jos koira seuraa ohjaajan vasemmalla puolella motivoituneesti, iloisesti ja keskittyneesti sekä säilyttää seuraamispaikkansa eikä reagoi erilaisiin merkkeihin. Kierrettävät merkit voivat olla merkkikartioita tai erilaisia esineitä. Omilla kilpailuradoillani on tullut vastaan muun muassa kumisaappaiden ja ämpärien pujotteluja.

Pitkäkarvainen collie Vappu seuraa kiertäen kahdeksikon merkkejä. Kuva: Jorma Lahti.

6. Eri asennonvaihdot (istu, maahan, seiso)

Alokasluokassa koiralta vaadittavat asennonvaihdot ovat istu, maahan ja seiso, jotka suoritetaan ohjaajan vasemmalla puolella. Istuminen tehdään lisäksi suoraan ohjaajan eteen. Alokasluokassa ohjaaja saa käyttää sanallisten käskyjen lisäksi melko voimakkaita käsimerkkejä ja vartalo-ohjausta esimerkiksi ohjatessa koira maahan.

Koiran täytyy osata mennä maahan perusasennosta ja suoraan liikkeestä. Sille on hyvä opettaa alusta asti suorat asennonvaihdokset ohjaajan rintamasuunnan mukaisesti, koska yli 45 asteen vinous tuo virhepisteitä. Seisomisasentoon koiran täytyy nousta suoraan perusasennosta.

Alokasluokan kylttitehtäviin sisältyy koiran ympäri kiertäminen koiran istuessa ja maatessa paikallaan. Koiran paikallapysymistä ohjaajan kävellessä sen ympäri on hyvä harjoitella paljon erikseen. Koira ei siis saa lähteä sen ympäri kiertävän ohjaajan perään. Lisäksi koiran pitää osata lähteä seuraamaan suoraan istumasta ja maasta, kun ohjaaja palaa sen vierelle.

7. Ohjaajan eteen istuminen

Yksi alokasluokan perustaidoista on koiran istuminen ohjaajan eteen eli kuono kohti ohjaajaa. Lisäksi koiran pitää osata siirtyä edestä istumasta takaisin perusasentoon vasemmalta ja ohjaajan selän takaa oikealta sekä edestä istumasta suoraan vasemmalle seuraamaan. Alokasluokassa ohjaaja saa käyttää yhtä apuaskelta ja kumartua voimakkaasti, kun koira ohjataan eteen istumaan.

Alokasluokan peruutuskyltillä koiran pitää osata siirtyä ensin ohjaajan eteen istumaan ja jatkaa siitä mukana ohjaajan peruuttaessa kuono kohti ohjaajaa (askel-kaksi askelta-kolme askelta) sekä pysähtyä istumaan takaisin ohjaajan eteen. Koira siis suorittaa tällä kyltillä ohjaajan eteen istumisen kolmesti. Lopuksi koiran pitää osata siirtyä edestä istumasta takaisin perusasentoon.

8. Ohjaajan ympäri kiertäminen

Ohjaajan ympäri kiertäminen on samankaltainen tehtävä koiran liikkeen osalta, kuin täyskäännös vasemmalle, jossa ohjaaja kääntyy vasemmalle ja koira kiertää samanaikaisesti ulkokautta ohjaajan vasemmalle sivulle. Ohjaajan ympäri kiertämisessä koira kiertää pysähtyneen ohjaajan ympäri myötäpäivään. Koira ei saa pysähtyä tehtävän aikana. Kierron jälkeen koira jatkaa seuraamista ohjaajan vasemmalla sivulla.

Liikettä harjoitellessa koiran voi opettaa seuraamaan esimerkiksi ohjaajan käden liikkeen tai kosketuskepin perässä. Molemmat taidot ovat hyödyllisiä jatkossa ylempien luokan liikkeiden harjoittelussa.

Rally-tokon alokasluokan kylttitehtävä numero 34: ohjaajan ympäri kiertäminen.

9. Häiriöt ja palkattomuus

Olennainen osa rally-tokotaitoja on se, että koira osaa toimia erilaisissa paikoissa ja häiriöissä ilman palkkiota. Ei vielä riitä, että koira osaa tehdä edellä mainitut asiat yksittäisinä tehtävinä rauhallisissa olosuhteissa kotikentällä. Sen pitää lisäksi tehdä 10-15 tehtävän pituinen rata ilman palkkiota reagoimatta liikaa kilpailupaikan häiriöihin tai ohjaajan jännitykseen.

Kilpailupaikan häiriöitä ja palkattomuutta kannattaa harjoitella lyhyissä pätkissä vaihtelevissa paikoissa, kuten uusilla treenikentillä tai yleisön edessä. Koira kannattaa opettaa siihen, että se saa makupala- tai lelupalkan vasta lyhyen parin kylttitehtävän mittaisen hyvin sujuneen radanpätkän päätteeksi. Muista, että saat kehua ja kannustaa koiraa koko ratasuorituksen ajan, eikä käskyjen määrää ole rajattu.

10. Maalikyltin ohittaminen

Radan päättää aina maalikyltti, joka ohitetaan edellisen tehtäväkyltin määrittelemällä vauhdilla eli normaalivauhdilla, hitaasti tai juosten. Maalikyltin ohittamista kannattaa harjoitella erikseen ennen kilpailuita, jottei siitä tule turhia viime hetken virheitä. Maalikyltti jää aina koirakon oikealle puolelle eikä maalikyltillä koskaan pysähdytä.

Fiona juoksee maalikyltin ohi. Maalikyltti päättää aina rally-tokoradan. Kuva: Timo Heino.

Koiran tekemisen motivaation täytyy riittää aina lähtökyltiltä maalikyltille asti. Aloita harjoittelu ensin lyhyistä radanpätkistä ja lisää radan pituutta vähitellen. Opettele ohittamaan maalikyltti koira seuraamisasennossa, kehu koiraa ja poistu kuvitteellisesta kilpailukehästä ennen makupalalla tai lelulla palkkaamista. Voit käyttää sosiaalista palkkaa maalin jälkeen, mutta pidä ilakoiminen hillittynä.

Koiran taidot rally-tokon alokasluokkaan videolla

Ohjaajan perustaitoja harjoittelemaan

Tässä blogikirjoituksessa listatuilla perustaidoilla koiran osaaminen on riittävällä tasolla rally-tokon alokasluokkaa ja alokasluokan RTK1-koulutustunnusta varten. Koulutustunnuksen saa kolmella alokasluokan hyväksytyllä tuloksella. Hyväksytty tulos on vähintään 70 pistettä ja maksimipisteet ovat kaikissa luokissa 100 pistettä. Nämä taidot muodostavat koiran lajiosaamisen pyramidin pohjakerroksen. Ohjaajan rally-tokotaidot ovatkin sitten kokonaan oma aiheensa, koska teknisesti oikeanlainen suoritus on tärkeä osa lajia. Suosittelen lisäopiskelua varten esimerkiksi Rally-tokoharrastajan opasta ja Rally-Tokoyhdistyksen sivuja.

Puuttuuko listaamistani koiran perustaidoista mielestäsi jotain tärkeää? Oliko tämä blogikirjoitus hyödyllinen? Kerro kommenteissa! Aivan kaikkea ei voi ennakoida ja harjoitella etukäteen, mutta kokemus osoittaa, minkälaista harjoittelua juuri oma koirasi tarvitsee eniten.

4 thoughts to “Koiran 10 perustaitoa rally-tokon alokasluokkaan

 • Henna Haanpää

  Tosi hyviä vinkkejä! Kiitos! T. Rallystä innostunut vasta alkaja. Laitan seurantaan sinun blogin 😊

  Vastaa
  • Heidi Bechstein

   Kiitos! Rally-aiheisia juttuja tulee varmasti jatkossa paljon lisää. 🙂

   Vastaa
 • Tuija Lindholm

  Kiitos selkeästä avauksesta. Mäyräkoirien kanssa huomannut että perusasento istuen ja seisten tulee erotella. Koira tarjoaa muuten aina istumista sivulla vaikka sitä ei aina tule. Paikallaan pysyminen kunnes toisin pyydetään myös opetustaito. Ja vahva seisominen.

  Vastaa
  • Heidi Bechstein

   Tää on tosi hyvä huomio! 🙂

   Vastaa

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: