Pohdin tässä pitkäksi venyneessä blogikirjoituksessa, mitä rotumääritelmä kertoo pitkäkarvaisen collien luonteesta. Usein käy niin, että kun rotumääritelmää tulkitaan, sen luonnetta koskeva osuus käydään vain pikaisesti parilla lauseella läpi ja siirrytään sen jälkeen nopeasti kuvailemaan collien oikeanmallista päätä ja pään linjoja. Itseäni tämä toisinaan harmittaa ja halusin tällä kertaa pohtia nimenomaan luonteen osuutta rotumääritelmästä. Millainen collien luonteen kuuluu olla rotumääritelmän mukaan?

Vaikka pitkäkarvaisen collien rotumääritelmä itsessään ei kerro luonteesta kovin pitkäsanaisesti, joka on hyvin tyypillistä brittiläisille koiraroduille, se kertoo rodunomaisesta luonteesta lopulta aika paljon. Rotumääritelmän on tarkoitus kertoa mahdollisimman tarkasti, millainen tietyn koirarodun edustajan tulisi olla ja se on jokaisen kasvattajan aapinen, joka täytyy tuntea tarkasti. Lisäksi sen tuntemisesta on hyötyä kaikille rodun harrastajille ja rodusta kiinnostuneille.

Rotumääritelmän maininnat collien luonteesta

Pitkäkarvaisen collien rotumääritelmä (FCI 22.11.2012) kuvailee luonnetta seuraavissa neljässä osiossa, joita avaan blogikirjoituksessa tarkemmin omien numeroitujen otsikoiden alla. Lopuksi pohdin hieman ihanneyksilön käsitettä luonnekuvauksen yhteydessä.

  1. Historiaosuuden maininta luonteesta: Pitkäkarvainen skotlanninpaimenkoira on Skotlannin lammaspaimenten alkuperäisten koirien hieman hienostuneempi muunnos, jota on jalostettu ainakin sata vuotta. Monet nykyisistä koirista kykenevät tilaisuuden tullen myös työskentelemään. Kauneutensa lisäksi skotlanninpaimenkoira on työkoira.
  2. Yleisvaikutelmassa collien luonteesta: Seistessään levollisen omanarvontuntoinen. Rakenne ilmentää vahvuutta ja toiminnallisuutta.
  3. Collien käyttäytymisen ja luonteen kuvaus: Ystävällinen, ei vähääkään hermostunut eikä aggressiivinen. Erinomainen seurakoira, ystävällinen, iloinen ja aktiivinen, tulee hyvin toimeen lasten ja toisten koirien kanssa.
  4. Hylkäävät virheet luonteen osalta: Vihaisuus tai liiallinen arkuus. Selkeästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

Käsittelen tässä yhteydessä vain tällä hetkellä voimassa olevaa FCI:n vuonna 2012 hyväksyttyä brittiläistä rotumääritelmää, jossa kuvaillaan rodun täysikäistä aikuista ja tervettä ihanneyksilöä. American Kenneklubin rotumääritelmä kuvaa collien luonnetta hieman eri sanoin, enkä käsittele tässä yhteydessä sitä. Kaikki tekstin lomassa olevat lainaukset ovat suoria lainauksia rotumääritelmästä ja muussa tekstissä on mukana runsaasti omia tulkintojani ja pohdintojani.

1. Historiaosuuden maininta luonteesta

Pitkäkarvainen skotlanninpaimenkoira on Skotlannin lammaspaimenten alkuperäisten koirien hieman hienostuneempi muunnos, jota on jalostettu ainakin sata vuotta. Monet nykyisistä koirista kykenevät tilaisuuden tullen myös työskentelemään. Kauneutensa lisäksi skotlanninpaimenkoira on työkoira.

Pitkäkarvaisen collien rotumääritelmästä.

Pitkäkarvaisen collien eli skotlanninpaimenkoiran historiaosuus kuvaa lyhyesti rodun kehittymistä ja historiaa. Kuten nimestä skotlanninpaimenkoira voi päätellä, rodun juuret tulevat Skotlannissa paimennukseen käytetyistä bordercollietyyppisistä maatiaistyökoirista. Virallinen collierotu on syntynyt varsinaisesti koiranäyttelyiden ja ulkomuotojalostuksen kautta. Tämän johdosta meillä on olemassa nykyisenlainen collierotu. Ei muuta kuin säkkipilli soimaan sen kunniaksi!

Kauneutensa lisäksi skotlanninpaimenkoira on työkoira, kertoo collien rotumääritelmä.
Kauneutensa lisäksi skotlanninpaimenkoira on työkoira. Kuvassa puoliksi amerikkalainen collie Arttulan Öili Tuliruusu eli Fiona. Kuva: Linda Toivonen.

Yksi erityisen tärkeä kohta nykyisen rotumääritelmän historiaosuudessa on: kauneutensa lisäksi skotlanninpaimenkoira on työkoira, joka on englanninkielisessä rotumääritelmässä: The basic message is that for all his beauty, the Collie is a worker. Mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että kaikesta collien kauneudesta välittyy tieto siitä, että kyseessä on työhön luotu koira. Collie on juuriltaan työkoirarotu, joka on edelleen tehty työskentelemään ja tämän tulee näkyä koiran ulkonäössä, rakenteessa ja luonteessa.

The basic message is that for all his beauty, the Collie is a worker.

Pitkäkarvaisen collien brittiläisestä rotumääritelmästä: FCI breed standard Collie Rough.

Vaikka maininta työkoira eli worker on nimenomaan historiaosuuden yhteydessä, siinä mainintaan lisäksi, että monet nykyisistä koirista kykenevät tilaisuuden tullen myös työskentelemään eli englanniksi many of the dogs can still perform satisfactorily at work, offered the chance. Tässä todetaan siis nimenomaan, että ne kykenevät työskentelemään, eikä esimerkiksi, että niiden olisi toivottavaa kyetä työhön.

Tämä maininta eli monen nykykoiran kyky tilaisuuden tullen työskennellä on historiaosuuden yhteydessä hieman hämmentävä ja naureskelin itsekseni sitä pohtiessa. Haluaisin tässä kohtaa kysyä, miten tämä kyky on todettu? Voidaanko siis mikä tahansa aikuinen nykycollie ottaa sohvalta lammastilalle kiireapulaiseksi tai lomittajaksi, vaikkei se olisi koskaan lampaita nähnytkään? No ei todellakaan. Otetaan tämä nyt annettuna ja todetaan, että monella nykycolliella on edelleen hyviä työkoiran ominaisuuksia luonteen ja fysiikan osalta kuten esimerkiksi taipumus paimennukseen ja ketteryys.

Kun pohditaan collieta paimenkoirana, on tärkeää oivaltaa, millaisen paimenkoiran juuret collierodulla on. On olemassa useita erityyppisiä, eri tavoin ja erilaisissa maastoissa paimentavia koirarotuja. Collie kuuluu perinteisiin paimennettavia eläimiä vartalollaan ja omalla sijoittumisellaan haluttuun suuntaan ohjaaviin koiriin. Sen esi-isät ovat toimineet paimentaessaan kiinteästi yhteistyössä ihmisen kanssa Skotlannin karuilla ylängöillä. Se ei paimentaessaan pure tai näyki paimennettavia eläimiä, ei käytä jatkuvaa haukkua, sillä ei ole voimakasta taipumusta käyttää silmää eikä se ole voimakas petoeläimiltä vartioiva rotu.

Varsinaisen paimennuksen sijaan collien työ voi nykypäivänä olla esimerkiksi erilaiset koiraharrastukset kuten agility, toko, rally-toko tai palveluskoiratoiminta, pelastuskoiratoiminta, avustajakoirana kuten lukukoirana tai kaverikoirana toimiminen tai vaativa tehtävä lapsiperheen seurakoirana. Lisäksi rodunomainen paimennustaipumus on säilynyt useilla rodun yksilöillä ja sitä testataan ja paimennusta harjoitetaan edelleen harrastuksena collieiden kanssa. Suomessa ja Ruotsissa collie on lisäksi perinteinen palveluskoirarotu. Erityisesti collien rodunomaiset lajit eli paimennus ja palveluskoiralajit antavat hyvän mahdollisuuden arvioida koiran kykyä työskennellä.

2. Yleisvaikutelmassa collien luonteesta

Seistessään levollisen omanarvontuntoinen. Rakenne ilmentää vahvuutta ja toiminnallisuutta. Ei kömpelö eikä millään tavalla karkea.

Pitkäkarvaisen collien rotumääritelmästä.

Yleisvaikutelman ja rakenteen osalta rotumääritelmässä kuvataan selkeästi vahvaa ja toiminnallista kaunista koirarotua, joka on tasapainoinen ja halukas sekä kykenevä työskentelemään. Yleisvaikutelmassa mainitaan, että collie on seistessään levollisen omanarvontuntoinen. Haluan huomauttaa, että maininta on nimenomaan seistessään, ei vaikkapa liikkuessaan. Englanninkielisessä FCI:n collien rotumääritelmässä vastaava termi on standing with impassive dignity, joka on jossain vaiheessa aiemmissa rotumääritelmän käännöksissä käännetty seisten hillityn arvokkaana.

Appears as a dog of great beauty, standing with impassive dignity, with no part out of proportion to whole.

Pitkäkarvaisen collien englantilaisesta rotumääritelmästä: FCI breed standard Collie Rough.
Rotumääritelmän mukaan collie on seistessään levollisen omanarvontuntoinen.
Rotumääritelmän mukaan collie on seistessään levollisen omanarvontuntoinen. Kuvassa Riemumielen Hurjasusi Nymeria eli Kaisla. Kuva: Linda Toivonen.

Englanninkielinen termi impassive dignity avautuu itselleni hieman paremmin kuin sille valittu suomenkielinen käännös. Levollisen omanarvontuntoinen ja hillityn arvokas yhdessä avaavat mielestäni merkitystä hyvin. Vaihtoehtoisesti käännös voisi olla tyyni arvokkuus tai välinpitämätön ylväys. Collie on siis vaikutelmaltaan ylväs, arvokas ja kaunis paimenkoirarotu, joka on levollinen paikalla seisoessaan silloin, kun mitään erityistä ei tapahdu. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koira olisi laiska, väsähtänyt tai flegmaattinen eikä varsinkaan pidättyväinen tai arka.

Omanarvontunto eli dignity on se jokin ihmisessä ja koirassa, jota voi olla vaikea määritellä, mutta jonka kyllä tunnistaa sen kohdatessaan eikä kaikilla sitä ole. Ajatellessani omanarvontuntoista ihmistä, mieleeni piirtyy juuri tietynlainen aristokraattinen tai jopa kuninkaallinen ihmistyyppi, esimerkiksi prinsessa Diana tai Sherlock Holmes. Sen vastakohtana mieleeni tulee esimerkiksi toinen brittiläinen koirarotu englanninbulldoggi, jota kuvataan muun muassa sanoilla vankka ja voimakas. Hillityn arvokas ei ole määritelmä, jota tästä rodusta käyttäisin.

Omanarvontuntoinen eli joku, joka kantaa itsensä arvokkuudella ja ylväänä eikä ole henkisesti jokaisen tuulen heilutettavissa. Samanlaiseksi käsitän omanarvontuntoisen koiran olemuksen, jossa ei ole mitään karkeaa tai kömpelöä. Collie on ylväs, klassinen, ehkä hieman ylpeältäkin vaikuttava koirarotu, joka luottaa itseensä ja seisoo varmasti omilla jaloillaan. Sen rakenteen mainitaan lisäksi ilmentävän vahvuutta ja toiminnallisuutta, hyviä ominaisuuksia paimenkoiralle.

3. Collien käyttäytymisen ja luonteen kuvaus

Ystävällinen, ei vähääkään hermostunut eikä aggressiivinen. Erinomainen seurakoira, ystävällinen, iloinen ja aktiivinen, tulee hyvin toimeen lasten ja toisten koirien kanssa.

Pitkäkarvaisen collien rotumääritelmästä.

Rotumääritelmän otsikon käyttäytyminen ja luonne kohdalla päästään kaikkein olennaisimpaan ytimeen, kun pohditaan collien luonnetta. Luonnekuvaus alkaa sanalla ystävällinen ja sana mainitaan luonteen kuvauksessa kahdesti. Ystävällisyys on välttämätön ominaisuus koiralle nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja todella tarpeellinen ominaisuus seura-, harrastus- ja paimenkoiralle. Ystävällisyys ei koskaan tarkoita mielistelevää vaan sen sijaan ystävällisesti ihmisiin ja muihin koiriin suhtautuvaa asennetta.

Friendly disposition with no trace of nervousness or aggressiveness. A great companion dog, friendly, happy and active, good with children and other dogs.

Pitkäkarvaisen collien brittiläisestä rotumääritelmästä: FCI breed standard Collie Rough.

Olen viettänyt useita harrastusleiriviikonloppuja collieporukalla ja siellä collien ystävällisyyden huomaa helposti. Harvassa rodussa voidaan pitää collieiden tapaan suurta laumaa toisilleen vieraita, molempia sukupuolia ja kaiken ikäisiä koiria yhdessä vapaana eikä suuressakaan joukossa ilmene juuri lainkaan ongelmia. Muiden koirien lisäksi collie on yleensä ystävällinen myös muille kotieläinlajeille kuten kissoille ja moni collieharrastaja varmasti muistaa videot hylättyjä oravanpoikasia hoivaavasta collienartusta.

Collie on rotumääritelmän mukaan erinomainen seurakoira, ystävällinen, iloinen ja aktiivinen.
Collie on erinomainen seurakoira, ystävällinen, iloinen ja aktiivinen. Kuvassa liitää Riemumielen Hurjasusi Nymeria eli Kaisla. Kuva: Linda Toivonen.

Ystävällisyyden jälkeen mainitaan, että collie ei ole vähääkään hermostunut eikä aggressiivinen. Kaikenlainen hermostuneisuutta ja aggressiota osoittava käyttäytyminen on siis collierodulle hyvin epätyypillistä. Tässä kohtaa on tarpeellista huomioida rodun alkuperäiset juuret paimenkoirana. Ihmisen apuna lampaita paimentava ja kuljettava koira ei voi olla lampaille aggressiivinen tai kaikesta ympärillä tapahtuvasta pultit vetävä hermostunut piippaaja. Sen täytyy pystyä rauhoittumaan ja levätä kun mitään erityistä ei tapahdu ja olla hermoiltaan tasapainoinen.

Seuraavaksi collien mainitaan olevan luonteeltaan erinomainen seurakoira, joka tulee hyvin toimeen lasten ja toisten koirien kanssa. Englanninkielisessä rotumääritelmässä tämä on määritelty muodossa a great companion dog. Collie on erinomainen seurakoira, mutta missään ei sanota, että se on vain tai pelkästään seurakoira, sillä sanottiinhan jo aiemmin, että kyseessä on työkoira. Pääsääntöisesti colliet tulevat hyvin toimeen lasten kanssa, kunhan lapset kohtelevat koiraa oikein ja koira on tottunut lapsiin.

Tyypillisen paimenkoiran tapaan collie kiintyy syvästi omistajaansa ja perheeseensä eikä sovi tarhakoiraksi elämään erossa perheestään. Se ei ehkä ole esimerkiksi labradorinnoutajan tapaan kaikkia maailman ihmisiä yhtä suuresti rakastava rotu. Sen sijaan seuraa colliesta tosiaan riittää ja moni collien kanssa elävä tuntee tämän ilmiön erittäin hyvin. Collie on aina mukana aivan kaikessa, mitä kotona tapahtuu, joskus jopa rasittavuuteen saakka, olipa se sitten kahvinkeitto tai lattioiden luuttuaminen. Tuleepa se mukaan vessaankin, jos vain mahdollista. Siellä collie missä ihminen.

Pitkäkarvaisen collie on iloinen ja aktiivinen. Myös sileäkarvaisen collien rotumääritelmässä mainitaan iloisuus, mutta ehkä hieman yllättäen ei sanaa aktiivinen. Aktiivisuus näkyy siinä, että collie liikkuu mielellään runsaasti, nauttii erilaisista toiminnoista ja tarvitsee sopivasti virikkeitä, eikä sovi pelkästään sohvaa koristamaan. Aktiivinen koira tarvitsee tekemistä. Iloisuus näkyy koiran positiivisessa perusluonteessa ja sen aurinkoisessa suhtautumisessa asioihin. Normaali collie ei vaikuta jatkuvasti masentuneelta, surulliselta tai mielensä pahoittaneelta.

4. Hylkäävät virheet luonteen osalta

Vihaisuus tai liiallinen arkuus. Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.

Pitkäkarvaisen collien rotumääritelmästä.

Pitkäkarvaisen collien rotumääritelmä mainitsee lopussa hylkääviksi virheiksi vihaisuuden, liiallisen arkuuden ja selvästi epänormaalin käyttäytymisen. Vihaisuus ja liiallinen arkuus on helppo tunnistaa epätoivotuiksi, mutta mitä on selvästi epänormaali käyttäytyminen? Rotumääritelmä ei määrittele sitä tarkemmin. Tulkintani mukaan epänormaalia käyttäytymistä on kaikki rotumääritelmän luonnekuvauksen aiemmin mainittujen ominaisuuksien vastaiset ominaisuudet. Rodunomainen collie ei ole esimerkiksi kömpelö, karkea, flegmaattinen, aggressiivinen tai jäyhä rotu. Se ei myöskään ole laiska, vihainen tai kömpelö.

Aggressive or overly shy. Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities.

Pitkäkarvaisen collien englantilaisesta rotumääritelmästä: FCI breed standard Collie Rough.
Pitkäkarvainen collie on iloinen ja aktiivinen koirarotu rotumääritelmän mukaan.
Iloinen puoliksi amerikkalainen 10-vuotias collie Fiona, Arttulan Öili Tuliruusu. Kuva: Linda Toivonen.

Vihaisuus mainitaan ensimmäisenä hylkäävien virheiden listalla ja aiemmin on jo mainittu ettei collie ole aggressiivinen. Käytännössä nämä tarkoittavat samaa asiaa. Toki täytyy huomioida, että resurssien puolustaminen tietyissä rajoissa on normaalia koiraeläimen käyttäytymistä. Collie esimerkiksi todennäköisesti haukkuu ovikellolle ja pyrkii tarvittaessa puolustamaan omaa laumaansa, muttei saa osoittaa tarpeetonta aggressiota ovesta sisään saapuville ystävällisille vieraille. Kyseessä ei ole laumanvartijarotu. Collien normaaliin käytökseen ei kuulu vihainen luonne eikä se saa osoittaa vihaisuutta tai salakavaluutta esimerkiksi koiranäyttelytuomaria tai paimennettavia eläimiä kohtaan.

Vihaisuuden jälkeen mainitaan liiallinen arkuus eli englanniksi overly shy. Taas kerran huomaan pohtivani, että maininta on hieman hämmentävä. Onko siis vähäinen arkuus sallittua ja liiallinen arkuus ei ole? Ei suinkaan, vaan tässä kohtaa tulee huomioida, että hylkäävät virheet ovat nimenomaan koiranäyttelyissä hylkäykseen johtavia virheitä eikä minkäänlainen arkuus ole toivottu ominaisuus rodulle, vaikkei se ehkä vähäisenä johtaisi näyttelykehässä hylkäykseen.

Rodun ihanneyksilö ja pyrkimys sitä kohti

Kaikki rotumääritelmässä mainitut kohdat tulee ymmärtää osina sen kokonaisuutta ja huomaan oppivani kokonaisuudesta jatkuvasti lisää. On tärkeää huomioida, että rotumääritelmä kuvaa aina rodun ihanneyksilöä. Ihanne on ideaalimielikuva, jonka määritelmään kuuluu, että se on samalla sekä tavoittelemisen arvoinen että tietyllä tapaa saavuttamaton. Se on toiminnan ohjaaja ja päämäärä, jolla ei tarvitse olla todellista vastinetta.

Rodun ihanneyksilö on tietynlainen haave tai ideaali, jonka aihio elää jokaisessa colliessa. Kasvattajan tehtävä on rotuyhdistyksen ohjaamana säilyttää nämä ihanteen aihiot jälkipolville mahdollisimman paljon rotumääritelmän mukaisena, ikään kuin kuljettaa rodun viestikapulaa eteenpäin seuraaville kasvattajasukupolville. On huomattavasti helpompi analysoida, vastaako koira ulkonäöltään ihanneyksilöä ja onko sen pään mittasuhteet täysin oikeanlaiset kuin miettiä, vastaako sen luonne ja käyttäytyminen kirjoitettua ihannetta.

Mitä rotumääritelmä kertoo collien luonteesta?
Rodunomainen pitkäkarvainen collie on erinomainen seura- ja harrastuskoira. Kuvassa Riemumielen Hurjasusi Nymeria eli Kaisla. Kuva: Linda Toivonen.

Kuten rotumääritelmien kohdalla yleensä, collienkin kohdalla rotumääritelmän maininnat luonteesta ovat ihanteen luonteelle tyypillisesti romantisoituja, mentalistisia ja voivat osittain lipsua toiveajattelun puolelle. Tässä on ristiriita. Rotumääritelmänhän pitäisi kuvata mahdollisimman tarkasti rodun ihanneyksilöä ja toimia kasvattajan aapisena. Silti ihanteet ovat usein subjektiivisia ja jokainen muodostaa niistä oman mielikuvansa.

Collien rotumääritelmää tulkitsevalle saattaa syntyä herkästi haavekuvia Skotlannin karuilla ylängöillä lampaita paimentavasta Lassiesta. Vaihtoehtoisesti sen luonnetta voidaan pyrkiä kuvailemaan puhtaasti luonnetestitermein kuten kova, pehmeä ja vilkas tai värikkäiden kuvailevien adjektiivien, esimerkiksi iloinen, avulla. Entä mitä tehdään, kun sanalle löytyy runsaasti synonyymeja: hilpeä, lystikäs, aurinkoinen, veikeä, riemukas, riemuitseva, tyytyväinen? Voisiko näitä kaikkia käyttää kuvailemaan rodunomaista eli iloista collieta?

Pahoittelen blogikirjoituksen runsasta avointen kysymysten määrää. Mielestäni näitä kysymyksiä on todella mielenkiintoista pohtia. Koska kaikki kirjoitettuun muotoon laitettu on enemmän tai vähemmän subjektiivista, pitkäkarvaisen collien rodunomaisuutta voi mielestäni kaikkein parhaiten arvioida useiden kriteerin avulla yhdessä. Arvioinnissa auttaa luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen rodun ihanneprofiilit, rodunomaiset kokeet eli paimennus ja palveluskoirakokeet sekä muissa harrastuksissa, koiranäyttelyissä ja arjessa havaittava käyttäytyminen.

Kommentteja collien luonteesta?

Lisäsin tätä blogikirjoitusta kuvittamaan ja elävöittämään vauhtikuvia kahdesta omasta pitkäkarvaisesta colliestani Kaislasta (RTK3 Riemumielen Hurjasusi Nymeria) ja Fionasta (RTK1 Arttulan Öili Tuliruusu). Mielestäni näistä valokuvista ilmenee hienosti collien perusolemus iloisena, aktiivisena ja ystävällisenä koirarotuna, jollaisena sen käsitän.

Halusin analysoida tässä blogikirjoituksessa, mitä rotumääritelmä kertoo pitkäkarvaisen collien luonteesta ja pyrin välttämään sivuraiteille lähtöä tai liiallista rivienvälistä tulkitsemista. En pystynyt kirjoittamaan aiheesta lyhyesti, koska halusin lisätä mukaan konkreettisia esimerkkejä ja pohdintoja. Niinpä tästä jutusta tulikin tähän astisista blogikirjoituksistani pisin. Kultainen Lassie-merkki jokaiselle, joka jaksoi lukea tämän blogikirjoituksen loppuun asti!

Mitä mieltä sinä olet rotumääritelmässä kuvatusta rodunomaisen collien luonteesta? Ovatko nykycolliet mielestäsi tämän määritelmän mukaisia tai onko jossain kohtaa menty metsään? Kuulisin erittäin mielelläni kaikenlaista palautetta blogikirjoituksesta.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: