Sukellan tässä blogikirjoituksessa perusasioiden pariin eli siihen, mitä collie tarvitsee voidakseen hyvin. Otsikossa on tarkoituksella sana collie sanan koira sijaan, koska haluan pitää näkökulman erityisesti pitkäkarvaisessa colliessa. Collie on koira siinä missä mikä tahansa muukin koirarotu ja tarvitsee paljon erilaisia asioita. Suurimmaksi osaksi nämä asiat ovat sellaisia, joita ei voi ostaa lemmikkieläinkaupasta. On helppo suositella uudelle collienomistajalle materiaalisia asioita, kuten tietynlaista koiranpetiä tai Roger Para -harjaa, vaikka koira pärjää lopulta hyvin vähäisellä tavaramäärällä. Beatles laulaa “Love is all you need”, mutta sekään ei ole totta.

Pelkkä rakkaus tai oikeanlaiset tavarat eivät riitä vaan collie tarvitsee paljon muutakin. Nykyään tiedetään varsin hyvin, että sikaeläimet tarvitsevat mahdollisuuksia tonkimiseen, lehmällä on tietynlaiset tarpeet esimerkiksi makuukäyttäytymisen osalta ja kana tarvitsee seurakseen lajitovereita. Nämä lajityypilliset perustarpeet täytyy ottaa huomioon, jotta eläin voi mahdollisimman hyvin. Valitettavasti ne eivät kuitenkaan aina toteudu. Aivan samoin kuin muutkin eläimet meidän seurana elävä kesykoira tarvitsee tietynlaisia lajityypillisen käyttäytymisen kannalta oleellisia asioita voidakseen hyvin ja koiran omistaja on niistä vastuussa. Tämä blogiteksti sisältää aiemmissa kirjoituksissa esille tulleita asioita ja linkitän tekstissä aiempiin blogikirjoituksiin.

Hyvä ruoka, parempi mieli

 • Terveys ja kivuttomuus
 • Lajinmukainen ravinto

Aivan ensimmäisenä omistajan täytyy huolehtia siitä, että koiran terveydenhoito on asiallista. Kotisohvalla lepäilevä kesykoira elää ihmisen seurana ja ihmisen armoilla, joten me ihmiset olemme vastuussa sen terveydestä. Pitäisi olla itsestään selvää, että jos koira on kipeä, on huolehdittava riittävästä kivunhoidosta. Kivunhoidon lisäksi omistajan täytyy pitää koiran madotukset, rokotukset ja muu terveydenhoito kunnossa. Tähän kuuluu myös ulkoloishäätö tarvittaessa. Mielestäni Pevisaan (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan) kuuluvan rodun kuten collien kohdalla terveydenhoitoon kuuluu sekin, että koiralle teetetään viralliset terveystutkimukset.

Jokainen lemmikinomistaja tietää, että eläinlääkärikulut voivat nousta eläimen sairastaessa todella suuriksi ja niihin täytyy varautua etukäteen. Pennulle on hyödyllistä hankkia eläinlääkärikuluja korvaava vakuutus tai laittaa säästöön vähintään pennun ostohinnan määrä ensimmäistä vuotta varten. “Jos sinulla ei ole varaa kahteen, älä osta yhtä” voisi olla hyvä motto koiraa hankkiessa. Paras eläinlääkäri ei välttämättä löydy kaikkein kalleimmalta klinikalta. Valitettavasti eläinlääkäriasemaketjut pyrkivät tekemään voittoa ja saattavat joskus jopa määrätä ylimääräisiä tutkimuksia. Olen todennut hyväksi tavaksi käyttää kaupungin eläinlääkärin vastaanottoa aina kun mahdollista ja säästänyt sen myötä satoja euroja.

Terve koira tarvitsee lajinmukaista ravintoa, joka sisältää koiran tarvitsemat ravintoaineet ja vitamiinit. Koiran ruokaan tulee sisältyä lihaa ja koiralle pitää olla aina tarjolla raikasta puhdasta vettä. Koiran ruokinta on aihe, josta jokaisella koiranomistajalla on oma mielipide ja joka herättää osassa koiranomistajista melko kiivaita tunteita. Osa vannoo kuivamuonan nimeen ja osan mielestä raakaruokinta on ainoa oikea tie. Uutena koiranomistajana ruokinta voikin tuntua sekavalta kokonaisuudelta. Onneksi saat uuden pennun mukana hyvin todennäköisesti kasvattajalta kirjalliset ruokintaohjeet, jotka perustuvat kasvattajan omaan kokemukseen ja tietotaitoon. On hyvä huomioida, että koiranruokinta on nykyään miljoonabisnes, eikä esimerkiksi eläinlääkäriopintoihin kuulu kovin kattavasti tietoa ravinnosta. Voit lukea ajatuksiani ruokinnasta lisää blogikirjoituksista: Miten ruokin omat koirani? ja Meillä syödään Racinel Nordic koiranruokaa.

Tärkeintä pitkäkarvaisen collien turkinhoidossa on se, että turkki pidetään läpi vuoden puhtaana ja takuttomana.
Tärkeintä pitkäkarvaisen collien turkinhoidossa on se, että turkki pidetään läpi vuoden puhtaana ja takuttomana.

Koira tarvitsee luonnollisesti perushoitotoimenpiteistä huolehtimista kuten kynsien leikkuun, hampaiden ja tassujen hoidon. Hampaidenhoidosta blogissa: Koiran hampaiden ja suun hoito. Osa koiraroduista kuten pitkäkarvainen collie tarvitsee säännöllistä turkinpesua, trimmausta ja harjausta. Voit lukea collien turkinhoidosta lisää blogikirjoituksestani: Pitkäkarvaisen collien turkinpesu ja kuivaus. Sopivan shampoon valinnasta löytyy tietoa täältä: Paras shampoo pitkäkarvaiselle collielle. Hoitotoimenpiteitä ei voi jättää tekemättä ja jokainen koiranomistaja on vastuussa niistä. Turkinhoidon lisäksi koiran kynnet leikataan säännöllisesti muutaman viikon välein tai aina tarvittaessa.

Perusturvallisuus ja rauhallinen ympäristö

 • Riittävän rauhallinen elinympäristö
 • Perusturvallisuuden tunne

Kolmantena nostan esille koiralle riittävän rauhallisen ympäristön, jossa koiralla on turvallinen olo, eikä sen elinympäristö aiheuta tarpeetonta stressiä. Jo eläinsuojelulakikin (Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta) määrää tietyt minimivaatimukset koiran pitopaikalle. Pitopaikan ilmanlaadun, lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava eläimelle sopivia, eikä pitopaikassa saa olla jatkuvaa melualtistusta. Minimivaatimukset esimerkiksi pitopaikan koon suhteen ovat todellakin vain äärimmäisiä minivaatimuksia, joista kannattaa aina pyrkiä parempaan.

Ympäristötekijöillä on suuri vaikutus koiran käyttäytymiseen ja oppimiseen. Ongelmatilanteisiin voi löytyä ratkaisu ympäristötekijöitä muuttamalla ja usein ongelmia voidaan ehkäistä ennakoimalla ympäristöön liittyviä haasteita. Ympäristön muutokset voivat jopa poistaa käytösongelman kokonaan. Voi lukea lisää koiran ympäristöstä ja kouluttamisesta esimerkiksi blogikirjoituksesta: Kouluttajan tiekartta: positiivisin ja vähiten haittaa aiheuttava. Koiralle täytyy tarjota sellainen ympäristö, joissa sillä on turvallista elää eli sillä on tunne perusturvallisuudesta. Tähän kuuluu yhtenä erittäin oleellisena osana väkivallattomuus. Se koskee niin arkielämää kuin kaikkea kouluttamistakin.

Koira tarvitsee paljon lepoa ja liikuntaa

 • Riittävä häiriötön unen ja levon määrä
 • Sopiva liikunnan määrä

Koiran unentarve on huomattavasti suurempi kuin ihmisillä. Aikuinen koira viettää vuorokaudesta keskimäärin puolet nukkuen. Pennun unentarve on tätäkin suurempi ja ne nukkuvat keskimäärin 20 tuntia vuorokaudessa. Pennulle täytyy antaa nukkumisrauha. Vanha seniorkoirakin tarvitsee enemmän unta kuin aikuinen. Unen lisäksi koira tarvitsee riittävästi lepoa. Yleensä riittävä unen ja levon määrä toteutuu kotikoiran kohdalla hyvin ja niiden vuorokauteen voi sisältyä jopa liikaa passiivista olemista. Sen sijaan aktiivisen harrastuskoiran kohdalla levontarve täytyy huomioida erikseen.

Terve aikuinen koira tarvitsee hyvinvoidakseen paljon liikuntaa ja joskus käytösongelmien taustalla voi olla riittämätön liikunnan määrä. Pitkäkarvaisen collien kokoiselle koiralle pelkät hihnalenkit korttelin ympäri eivät riitä lainkaan, vaan koiran liikuntaan täytyy sisältyä mahdollisuuksia liikkua vapaana. Koiran olisi hyvä päästä käyttämään kroppaansa monipuolisesti vaihtelevassa maastossa, välillä rauhallisesti maata haistellen ja kuopien ja välillä spurttailen. On vaikea antaa tiettyä tuntimäärää päivittäiselle liikunnalle, koska liikunnan osalta ratkaisevaa ei ole pelkkä määrä vaan myös laatu. Viiden kilometrin hihnakävely asfalttitietä pitkin ei välttämättä tunnu missään, kun taas samanpituinen lenkki vaihtelevassa maastossa nousuineen ja laskuineen voi jo väsyttää tehokkaasti.

Sansa-collie vaellusretkellä Teijon kansallispuistossa. Liikunnan lisäksi luontoretki antaa paljon virikkeitä kuten uusia tuoksuja.
Sansa-collie vaellusretkellä Teijon kansallispuistossa. Luontoretkellä saa liikuntaa ja paljon virikkeitä kuten uusia tuoksuja.

Collien kokoinen koira tarvitsee riittävästi liikuntaa joka päivä. Toisinaan koiran liikunnan määrää saatetaan yrittää lisätä niin, että koiralle heitellään pihalla palloa tai frisbeetä. Se ei ole hyvä tapa lisätä liikuntaa, koska pallon perässä juokseminen voi usein toistuessaan lisätä koiralle haitallista stressiä ja olla fyysisesti kuluttavaa. Erityisesti kasvavan pennun kohdalla liikunnan tulisi aina olla omaehtoista, jolloin pentu liikkuu itsenäisesti vapaana sen verran kuin se tarvitsee. Ravinnon ja liikunnan osalta on tärkeää huomioida, että ylipaino kuten alipainokin on aina koiralle haitallista. Terve aikuinen koira on normaalipainoinen ja liikkuu mielellään. Vaellusjuttu blogissa: Vaaralta toiselle Vuokatin Koiravaelluksella.

Haistelua ja muuta koiramaista toimintaa

 • Haistelu ja nenän käyttö
 • Ruoan järsiminen ja pureskelu
 • Kaivaminen ja petaaminen
 • Saalistamiskäyttäytyminen

Collielle voi tarjota koiramaista toimintaa erilaisten koiraharrastusten, virikkeiden ja aktivoinnin kautta. Jokaisen koiranomistajan ei tietenkään ole pakko innostua koiraharrastuksista, mutta jokaiselle kotikoirallekin olisi hyvä tarjota koiramaisia virikkeitä. Voit lukea lisää esimerkiksi blogikirjoituksestani: Koiran aktivointi arjessa. Uskon, että moni pitkäkarvaisen collien kasvattaja toivoo nykyään kasvateilleen nimenomaan harrastavaa kotia juuri siksi, että harrastusten kautta koira yleensä saa sopivasti tarvitsemiaan virikkeitä. Itsekin toivoisin ennen kaikkea, että kasvattini päätyvät koteihin, joissa niille on aktiivinen elämä, harrastuksilla tai ilman. Harrastuskentiltä saadut tulokset ovat lopulta vain meitä ihmisiä varten. Pohdin tätä aihetta enemmän blogikirjoituksessa: Pakko vai vapaus harrastaa.

Collielle voi tarjota koiramaista toimintaa esimerkiksi erilaisten koiraharrastusten kuten rally-tokon kautta.
Collielle voi tarjota koiramaista toimintaa esimerkiksi erilaisten koiraharrastusten kuten rally-tokon kautta.

Koiran virikkeiden tulisi sisältää muun muassa mahdollisuuksia haisteluun, ruoan järsimiseen ja kaivamiseen. Kotiolosuhteissa niiden järjestäminen aikuiselle koiralle vaatii omistajalta hieman viitseliäisyyttä. Pentukoira kyllä keksii itselleen virikkeitä vaikkapa pöydänjalkoja pureskellen. Täytyy aina muistaa, että pennut tutkivat maailmaa hampaillaan ja se kuuluu asiaan, eikä pureva koiranpentu ole käytöshäiriöinen. Aikuiselle koiralle virikkeitä voi tarjota esimerkiksi aktivointipelien, aktivointimaton ja täytetyn Kongin kautta, jotka kannustavat koiraa haisteluun ja pureskeluun.

Pureskelun ja järsimisen tarvetta täyttävät hyvin esimerkiksi puruluut ja aidot lihaisat luut. Ruokintatilanteet kannattaa käyttää hyödyksi eikä ainakaan joka kerta vain tarjota koiralle valmista ruokakippoa suoraan kuonon eteen. Sen sijaan ruoan tarjoamisessa voi käyttää mielikuvitusta. Ruoan voi vaikkapa piilottaa koiran etsittäväksi tai levittää kuivamuonanappulat nurmikolle, josta koira pääsee etsimään ne nenäänsä käyttäen. Koiralle voi antaa välillä herkkupaloja innostavasti saaliin tapaan, jolloin koira pääsee toteuttamaan saaliskäyttäytymistään. Koira innostuu varmasti leikkimään erilaisilla saalisleluilla esimerkiksi palkkiona koulutustilanteissa, kunhan omistaja heittäytyy leikkiin täysillä.

Pitkä lenkki metsän siimeksessä on täynnä koiramaisia virikkeitä kuten mahdollisuuksia nenän käyttöön.
Pitkä lenkki metsän siimeksessä on täynnä koiramaisia virikkeitä kuten mahdollisuuksia nenän käyttöön.

Luonnossa liikkuminen on todella hyvä vaihtoehto koiran aktivointiin. Metsässä virikkeet ja aktivointi tulevat ikään kuin kaupan päällisinä. Kun tarkkailen koiria metsälenkillä, huomaan, että ne toteuttavat lajityypillisiä käyttäytymismalleja koko pitkän lenkin ajan. Ne haistelevat, kuopivat maata, piehtaroivat, kaivavat ja taukojen aikana pureskelevat maahan pudonneita risuja ja keppejä. Kunnollisen pitkän metsälenkin jälkeen kotona on lauma erittäin tyytyväisiä collieita. Metsässä liikkuminen on tutkitusti terveellistä koiran lisäksi myös meille ihmisille ja metsä auttaa muun muassa stressinhallinnassa. Tiesitkö, että Japanissa lääkärit voivat jopa määrätä metsäterapiaa erilaisiin ongelmiin?

Kaivaminen ja petaaminen on tyypillistä käytöstä koirille ja olenkin huomannut, että collieni ovat toisiaan ahkeria oman pedin petaajia. Voisi olla ihan hyvä ajatus tarjota koiralle tarkoituksella mahdollisuuksia petaamiseen, johon sopii mainiosti vaikkapa vanha räsymatto. Koirakodissa matto onkin jatkuvasti rullalla, kun koirat purkavat niihin petaamisen ja kaivamisen tarvettaan.

Virikkeitä hakemassa: Riemu testaa: Touhu ja Temmellys ja Riemu testaa: Touhu ja Temmellys Metsämonttu.

Sopivasti sosiaalisia suhteita

 • Sosiaaliset suhteet ihmisiin ja muihin koiriin

Kesykoira on sosiaalinen eläin ja tarvitsee seuraa voidakseen hyvin. Mikään koira ei ole onnellinen, jos sen elämään ei kuulu minkäänlaisia sosiaalisia suhteita. Kaikki koirat eivät kuitenkaan ole yhtä sosiaalisia vieraita laumaan kuulumattomia ihmisiä tai vieraita, varsinkaan samaa sukupuolta edustavia koiria kohtaan, eikä kaikista koirista ole koirapuistokoiriksi. Itseasiassa koirapuistossa käynti on melko huono tapa sosiaalistaa aikuista koiraa. Aikuisella koiralla ei välttämättä ole minkäänlaista tarvetta leikkiä vieraiden koirien kanssa. Millekään koiralle ei tee hyvää elää täydessä yksinäisyydessä ja sosiaaliset tarpeet muita koiria kohtaan voivat täyttyvät vaikkapa sillä, että koirat saavat nähdä päivittäisillä kävelylenkeillä muita koiria. Niiden ei tarvitse joutua kuonokkain vieraiden koirien kanssa.

Koira tarvitsee sosiaalisuutta ennen kaikkea omalta ihmiseltään ja sen sosiaaliset tarpeet täyttyvät yleensä normaaleissa kotioloissa hyvin. Huomioithan, että collie ei ole ulkokoira eikä se sovi koskaan elämään ulkoaitauksessa erossa perheestään. Kiireetön jokapäiväinen rapsutteluhetki sohvalla hyödyttää sekä koiraa että omistajaa. Onhan koirilla tutkitusti myönteinen vaikutus esimerkiksi masennusoireisiin. Puhun itse koirilleni melko paljon ja vaikka ne eivät todennäköisesti ymmärrä mitä niille kerron, juttelu on yksi tapa vahvistaa suhdetta välillämme. Nykypäivänä on jo syytä unohtaa vanhanaikaiset puheet johtajuusteorioista ja ihmisestä koiran johtajana. Sen sijaan toimiva koiran ja omistajan suhde rakentuu muun muassa luottamuksesta, yhdessä tekemisestä ja huolenpidosta. Älä yritä olla johtaja, vaan yritä olla hyvä ystävä, suojelija ja huoltaja.

Blogissa juttu koirakävelystä: Rotukoirakävely 2020.

Hyötynä parempi elämänlaatu ja suhde omistajaan

Listaan vielä tähän loppuun alle kaikki tässä blogikirjoituksessa listaamani koiran lajityypilliset perustarpeet, joita ovat:

 • Terveys ja kivuttomuus
 • Lajinmukainen ravinto
 • Riittävän rauhallinen elinympäristö
 • Perusturvallisuuden tunne
 • Riittävä häiriötön unen ja levon määrä
 • Sopiva liikunnan määrä
 • Haistelu ja nenän käyttö
 • Ruoan järsiminen ja pureskelu
 • Kaivaminen ja petaaminen
 • Saalistamiskäyttäytyminen
 • Sosiaaliset suhteet ihmisiin ja muihin koiriin

Yllä listattujen asioiden lisäksi koiralle ovat tyypillisiä myös muutamat muut esimerkiksi lisääntymiseen ja pentujen hoitoon liittyvät käyttäytymiset. Koira käyttäytyy koiraeläimelle tyypilliseen tapaan. On aivan normaalia, että koira haukkuu, puolustaa resurssejaan ja käyttäytyy kuten koiran kuuluu. On tärkeää tuntea koiraeläimen perustarpeet, jotta voi tarjota koiralleen sopivaa lajityypillistä toimintaa ja parhaan mahdollisen elämän. Niiden puutteista voi löytyä ratkaisu käytösongelmiin. Koiraa ei tarvitse aktivoida pelkän aktivoinnin tai ihmisen oman huvin vuoksi vaan aktivointi, koulutus ja kaikki perushoito tulisi miettiä koiran lajityypillisten perustarpeiden pohjalta ja perustua niihin. Mikään koira ei ole onnellinen, jos se ei saa elää kokonaista elämää koirana, täyttä koiranelämää. Perustarpeiden puutteet näkyvät muun muassa kohonneina stressitasoina ja häiriökäyttäytymisenä.

Nämä tässä blogikirjoituksessa kertomani asiat ovat loppujen lopuksi melko yksinkertaisia, mutta eivät välttämättä itsestäänselvyyksiä, varsinkaan, jos et ole aiemmin omistanut koiraa. Näitä asioita voi olla hyvä toisinaan kerrata, vaikka olisi omistanut koiria jo pidemmänkin ajan. Tärkein viestini on se, että collieta kuten jokaista koiraa täytyy kohdella koirana, ei lapsena, harrastusvälineenä tai ihmiskaverina ja sille kuuluu tietyt koiraeläimelle tyypilliset perustarpeet, joista sen omistaja on vastuussa. Ehkäpä näitä tässä blogikirjoituksessa listaamiani asioita voisi ajatella collien ja jokaisen koiran perusoikeuksina. Kun nämä asiat ovat kunnossa, koiran elämänlaatu ja samalla suhde omistajaan paranee.

One thought to “Mitä collie tarvitsee voidakseen hyvin?”

 • Elina Mäntynen

  Aivan ihana tää kennel

  Vastaa

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: